Programmeren en testen

Naast het programmeerspoor wat direct aan de Intellibox II is gekoppeld heb ik ook nog een plankje gemaakt om het programmeren en testen van rollend materieel wat te vergemakkelijken. Het bestaat uit 3 onderdelen:

  • De rollenbank, die zowel analoog als digitaal kan worden gevoed
  • Een lokprogrammer van ESU met het daarbij behorende spoor
  • Een analoge voeding (trafo) met als connectie 2 contra-stekkers

De connecties worden vanuit de lokprogrammer gelegd met een PC met USB waar de software draait. Daarnaast met een voedingskabel voor de rollenbank die óf uit de baan komt óf uit de analoge trafo op dit plankje.

Op de baan zelf heb ik nog een uitkoppelpunt gemaakt van de digitale spanning en een Loconet uitgang waaraan mijn profiboss kan worden gekoppeld.

Hierboven het beeld van de software van lokprogrammer en rechts het uitkoppelpunt van spanning en Loconet onder de baan.