Albulisch

De Albulisch modelbaan is gesitueerd in Zwitserland en meer precies in het kanton Graubünden in het zuidoosten van het land. Hier rijdt in werkelijkheid de 'staatsspooronderneming' van Graubünden: de Rhätische Bahn (RhB). De RhB is opgericht door onder andere de Nederlander Jan Willem Holsboer, rijdt met hoogmodern materieel over een 440 km lang 1 meter spoorbreedte smalspoornet en is in exploitatie eigenlijk een hoofdspoorlijn.

 

De RhB is een onmisbare schakel in het logistieke landschap van Graubünden. In de winter, zowel als in de zomer is het noodzakelijk om mens en goed veilig en snel van het ene dal naar het andere dal te brengen voor onderwijs, werk en leven. Daarnaast heeft de RhB ook een grote aantrekkingskracht op toeristen en dagjesmensen, waaronder ikzelf (ahum), die jaarlijks voor veel kilometers vervoer zorgen. Zeker in de winter, als de passen en een aantal hoofdwegen zijn afgesloten, is het spoor van levensbelang.

 

Onderdeel van het RhB net is de lijn van Chur naar Sankt Moritz. Chur ligt aan de Rijn en de lijn naar Sankt Moritz loopt via het Rijndal naar de uitmonding van de Albula rivier in de Rijn bij Reichenau. Vandaar volgt deze lijn het riviertje de Albula helemaal naar het einde van het dal bij Preda en gaat dan de Albulatunnel in. Deze tunnel mondt bij Spinas uit in het Inn dal en gaat daarna via Bever door naar Sankt Moritz.

 

Halverwege deze lijn ligt Filisur, ongeveer het mekka van de RhB fans... met in dat station de aftakking van de Albulalijn richting Davos.

 

De modelbaan die hier wordt voorgesteld is gebouwd aan de hand van een aantal thema's van de Albulabaan, zonder helemaal de toestand 'in het echt' te willen nabouwen.

Het menu aan de bovenkant van deze pagina geeft in een 'drop-down' aan wat er allemaal te vinden is. Zoals:

In Baanoverzicht een aantal overzichtsfoto's van de baan ter oriëntatie. Deze oriëntatie wordt in Baanplan en concept met het baanplan op hoofdlijnen en het concept van de modelbaan verder uitgewerkt. Daarna volgt de Onderbouw en frame beschrijving met daar achteraan de Bovenbouw met de manier hoe rails, wissels, bovenleiding en seinen zijn gebruikt en gebouwd. 

Het volgende deel gaat over de Kunstwerken in deze baan met 2 natuurstenen bruggen, tunnelingangen en een sneeuwgalerij. De Gebouwen die op deze baan staan verdienen een apart hoofdstuk.

Besturing en terugmelding behandelt de stuurtechniek. Hoe werkt deze en uit welke componenten bestaat deze om treinen te kunnen rijden op deze baan